1. >Kopš 1853
  2. >Bioloģiskā daudzveidība un augsnes aizsardzība

Augsne ir mājvieta ļoti daudzveidīgai dzīvei. Pareiza bioloģiskā daudzveidība ir būtiska lauksaimniecības ražošanai un vides aizsardzībai. Katras augsnes bioloģiskā daudzveidība ir unikāla, jo tā ir atkarīga no vides, kurā augsne ietilpst. Tāpēc lauksaimniekiem jāinteresējas par augsnes daudzveidību, kas ir ap katru kultivēto kultūru.
Mūsu lauksaimniecības partneri ir apņēmušies pēc iespējas dabiskāk apstrādāt laukus, lai aizsargātu augsni un bioloģisko daudzveidību. Katru zemnieku pazīstam personīgi un regulāri apmeklējam viņu saimniecības – vismaz reizi nedēļā audzēšanas laikā un katru dienu ražas novākšanas laikā.

Rūpīga dabas resursu apsaimniekošana ir viens no ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem. Tāpēc lauksaimniecībā ir ļoti svarīgi taupīgi izmantot ūdeni. Palīdzam lauksaimniekiem ietaupīt ūdeni, izmantojot precīzas apūdeņošanas sistēmas, piemēram, pilienveida laistīšanas sistēmas. Tās lēnām un regulāri laista augu saknes, tādējādi iedarbīgi barojot tās. Precīzu un efektīvu apūdeņošanas metožu izmantošana samazina iztvaikošanu, tāpēc ūdens netiek tērēts tik daudz!
Pateicoties labākai laistīšanai, salīdzinājumā ar pagājušo gadu esam samazinājuši ūdens patēriņu par 5,9% – tas atbilst divdesmit diviem olimpiskajiem peldbaseiniem.

“Bonduelle” rūpējas par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, aizsargājot ūdeni un augsni, kā arī samazinot ķīmisko izejvielu daudzumu un kopējo oglekļa emisiju.

Vairāk informācijas

Mērķi līdz 2025. gadam:

  • 100% visas ražas izmantojamība, ieskaitot tās atliekas, piemēram, kā dzīvnieku barību vai lauka mēslojumu; 
  • 100% apstrādāta zeme, izmantojot alternatīvas apstrādes metodes.