1. >Kopš 1853
  2. >Zaļāka dzīve

Rūpes par vidi un USA (uzņēmumu sociālā atbildība) vairs nav jaunums. Tirgus izpētes uzņēmums “Mintel” veica labklājības un vides aizsardzības pētījumu, kurā teikts, ka šie aspekti līdz 2030. gadam būs patērētāju lielākās rūpes. 

Lai samazinātu oglekļa dioksīda pēdas nospiedumu un uzlabotu enerģijas patēriņa efektivitāti, “Bonduelle” ražotnes īsteno daudz iniciatīvu un meklē jaunus enerģijas ieguves avotus. Izstrādātajos risinājumos priekšroka tiek dota enerģijas taupīšanai, siltumnīcas efektu izraisošo gāzu mazināšanai un labākai enerģijas pārvaldībai.

 

Efektīvs enerģijas modelis

Mēs, “Bonduelle”, tiecamies, lai līdz 2025. gadam no visas patērētās enerģijas 20 % tiktu iegūti no atjaunojamiem enerģijas avotiem (šobrīd tie ir 9,7 %). Īstenojot šo uzņēmuma sociālo atbildību, mēs katru dienu pētām alternatīvus enerģijas avotus, piemēram, biogāzi, biomasu vai biomasas tvaiku.

Mūsu ražotnes jau strādā šajā jomā. Piemēram, Ungārijā esošajās pilsētās Bēkēščabā, Naģkērēšā un Ņīreģhāzā tiek izmantots 88 % biogāzes no biogāzes spēkstaciju, kas iegūst metānu no ražotnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, radītajiem atkritumiem. Viens no veidiem, kādā kontrolēt ietekmi uz vidi, ir investēt modernās tehnoloģijās, kas taupa enerģiju un rada jaunas darba vietas.

Francijā “Bonduelle” kopā ar vietējiem partneriem īsteno arī alternatīvās enerģijas projektus. Piemēram, Estrées-Mons pilsētā 79 % izplūdes gāzu tiek pārstrādātas biogāzes izplūdes gāzu attīrīšanas iekārtā. Tiek apstrādātas arī koksnes atliekas. Tādējādi gada laikā vidē nenonāk vairāk nekā 18 000 tonnu oglekļa dioksīda.