1. >Kopš 1853
  2. >ILGTSPĒJĪGAI PĀRTIKAI

Dārzeņi aizņem aizvien lielāku uztura daļu mūsu ikdienā. Lai arī šķiet, ka tos izaudzēt nav grūti – vairumam taču ir savs dārziņš. Vienmēr saskaramies ar izaicinājumiem, tādiem kā dažādi parazīti, noplicinājusies augsne vai augu slimības. Cīnoties ar tiem, mēs varam izvēlēties vieglāko ceļo, nesaudzējot dabu – lietot pesticīdus, dažādas vielas, tā nepievēršot uzmanību dabai un tai nodarītajam kaitējumam.

Bonduelle izvēlas grūtāko ceļu – mūsu mērķis ir audzēt dārzeņus ilgtspējīgi, nelietojot to, no kā var izvairīties, mēs saudzējam dabu un tās resursus.

 

Atbildīga ūdens apsaimniekošana  

Ūdens – ar to mēs sākam un beidzam savu dienu, tas pavada mūs katrā solī. Bez ūdens neizdzīvotu neviens augs vai dzīvnieks, tāpēc tas mums ir viens no svarīgākajiem dabas resursiem, kas mums ir jātaupa. 

Bonduelle cenšas ietaupīt pēc iespējas vairāk ūdens – mēs mudinām savus partnerus lauksaimniekus izmantot pilnveidotas laistīšanas sistēmas, lai tiktu saglabāts pēc iespējas vairāk ūdens. Vairāk par to filmiņā:

 

Kukaiņu slazdi

Kaitēkļi var nodarīt lielu ļaunumu dārzeņiem, ko audzējam. Lai no tā izvairītos, bieži tiek izmantotas ķīmiskās vielas, kas iznīcina kukaiņus. 

Lai ķīmiskās vielas tiktu lietotas atbildīgi, Bonduelle izmanto kukaiņu slazdus, par to filmiņā:

 

Mehāniska nezāļu ravēšana

Ķīmiskie herbicīdi nodara lielu kaitējumu augsnei un bioloģiskajai daudzveidībai. Mēs cenšamies izvairīties no tiem, tāpēc izmantojam mehānisku nezāļu ravēšanu, vairāk par to filmiņā:

 

Joslu augsnes apstrāde

Audzēšanā svarīgs ir viss – sākot ar vietas un augsnes izvēli, ar to, kā mēs sagatavojam augsni pirms sēšanas, svarīgi ir pat tas, kā to apstrādājam! Kāpēc augsnes apstrāde ir tik svarīga un kāpēc mēs izvēlamies joslu augsnes apstrādi – par to un citām lietām filmiņā:

 

Augu seka

Augu seka mūsdienās ir viens no galvenajiem lauksaimniecības principiem. Tā netiek noplicināta augsne, tiek saglabāta bioloģiskā daudzveidība, bet augi aug ātrāk. 

Lai uzzinātu, kas ir augu seka un kāpēc tā palīdz lauksaimniecībā – skatieties filmiņu:

 

Virssējums

Svarīgi saudzēt augsni pat tad, ja tajā nekas netiek audzēts. Šim nolūkam izmanto virssējumu, kas palīdz aizsargāt augsni. Par to filmiņā: