1. >Kopš 1853
  2. >Ilgtspējīga iepakojuma lietošana

Produktu iepakojums parasti veido lielāko daļu atkritumu tvertņu satura... Lai arī tagad vairums cilvēku to šķiro, mēs jūtam pienākumu uzlabot mūsu produktu iepakojumu, lai pēc iespējas vairāk palīdzētu dabai. Mēs pastāvīgi rūpējamies par iepakojuma sastāvu, svaru, ietekmi uz vidi un cenšamies kļūt par aprites (atjaunojamās) ekonomikas daļu.

2018.–2019. gadā mēs iepirkām gandrīz 182000 tonnas iepakojuma materiālu no piegādātājiem visā pasaulē! Tāpēc saprotams, ka mums ir pēc iespējas jāsamazina šie skaitļi, lai aizsargātu dabu.

Esam izvirzījuši mērķus, ko vēlamies sasniegt līdz 2025. gadam:

  • samazināt iepakojuma masu un biezumu;
  • izvēlēties pārstrādātu un ekoloģisku iepakojumu;
  • panākt, lai 100 % iepakojuma būtu pārstrādāts vai atkārtoti izmantojams.

Pirmais mērķis: samazināt iepakojuma masu un biezumu

Šis mērķis ir saistīts ar katru produktu: kopā ar piegādātājiem (plastmasas, kartona, papīra, stikla, metāla) tiks sagatavots iepakojuma biezuma samazināšanas plāns. Daļas iepakojuma virsma būs mazāka, skārdenes – plānākas, bet kastītes tiks izvēlētas pēc iespējas mazākas. Mēs samazināsim ne tikai produktu iepakošanai paredzēto, bet arī transportēšanai lietoto iepakojumu. Šis process ir ilgs, sadalīts divos vai trijos gados, paredzēts, lai izstrādātu iepakojumu, kas būs „vieglāks”, taču tikpat efektīvs (nodrošinās pārtikas produktu saglabāšanu, transportēšanu, izturību u.c.).

Lai arī metāls (tērauds un alumīnijs) ir mūsu galvenais iepakojuma materiāls, izmantojot šīs tehnoloģijas, no 2016. līdz 2019. gadam jau ietaupījām 1500 tonnas metāla!

Vai zinājāt?

Bonduelle lieto metālu, ko var pārstrādāt daudzas reizes un izmantot citu produktu iepakošanai vai lietu ražošanai. Jūsu šodien izmestā kukurūzas skārdene rīt var kļūt par divriteni!

Otrais mērķis: izvēlēties pārstrādātu un ekoloģisku iepakojumu

Mēs cenšamies, lai viss mūsu iepakojums būtu pārstrādāts un ekoloģisks. 2018.– 2019. gadā 50,2 % mūsu iepakojuma Eiropā tika izgatavots no pārstrādātiem materiāliem! Lai palielinātu šos skaitļus, mēs katru dienu pētām, kā varētu mainīt pašlaik izmantoto iepakojumu pret dabai draudzīgāku.

Šobrīd tiek izskatītas alternatīvas plānam, nešķirojamam, daudzslāņu plastmasas iepakojumam, kas visbiežāk tiek izmantots saldētu produktu iepakošanai. Videi draudzīgs polietilēntereftalāta (PET) iepakojums ir atslēga uz iepakojuma uzlabošanu. Mēs sākām lietot pārstrādājamu PET un samazinājām plastmasas daudzumu, kur tā nebija nepieciešama. Daļā iepakojumā palielinājām PET daudzumu no 12 % līdz 50 % – tā ietaupījām 32 tonnas plastmasas gadā.

Tāpat mēs cenšamies strādāt ar iepakojuma piegādātājiem, kas ir tuvāk mūsu rūpnīcām, lai pēc iespējas samazinātu oglekļa dioksīda izmešu daudzumu.

Trešais mērķis: panākt, lai 100 % iepakojuma būtu pārstrādāts vai atkārtoti izmantojams

Lielākā daļa iepakojuma, ko lieto Bonduelle, ir pārstrādāts vai atkārtoti izmantojams, bet lielākā daļa nenozīmē VISS. Mūsu mērķis – lai 2025. gadā VISS Bonduelle iepakojums būtu pārstrādāts vai atkārtoti izmantojams. Lielākais izaicinājums ir tas mazais procents, kura iepakojumu nomainīt neizdodas tehnisku un ekspluatācijas problēmu dēļ, taču katru dienu cenšamies atrast labāko risinājumu.