1. >Buj
  2. >Saldets
  3. >Ja saldeto darzenu deriguma temins ir beidzies vai tos vel drikstu lie

Ja derīguma termiņš ir beidzies, varat vēl izlietot produktu, ja tas ir glabāts atbilstīgos apstākļos – iepakojums nav bojāts, produkts nav atkārtoti sasaldēts u. tml. Taču mēs nevaram garantēt, ka pēc derīguma termiņa beigām dārzeņi saglabās kvalitāti, var atšķirties to tekstūra, garša, izskats vai krāsa. Ja šaubāties par smaržu vai izskatu, iesakām produktu vairs nelietot.

Pievienojies