1. >Buj
  2. >Konservets
  3. >Est darzenus kuru deriguma termins ir beidzies

Ja derīguma termiņš, kas norādīts uz skārdenes, ir beidzies, produktu drīkst izlietot, ja tas ir glabāts pareizi, – iepakojums nav bojāts, apstākļi bijuši optimāli. Taču mēs nevaram garantēt, ka pēc derīguma termiņa beigām dārzeņi saglabās kvalitāti, var atšķirties to tekstūra, garša, izskats vai krāsa. Ja šaubāties par smaržu vai izskatu, iesakām produktu nelietot.